Skip to main content

Afvalverwerking – Hergebruik – Recycling

De laatste jaren houden wij ons ook steeds meer bezig met afval. Hierbij kunt u denken aan allerlei bedrijfsafval, puin, hout maar ook groenafval, ook wordt er bij ons op kleine schaal gecomposteerd.

Dit alles gaat bij ons over de weegbrug, waarna het in verschillende silo’s tijdelijk word opgeslagen. Wij beschikken over een VIHB vergunning nr. FR502461VIHB en hebben een meldingsplicht bij de LMA. (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)

Daarnaast verzorgen wij bijvoorbeeld in het tuinbouwcentrum in Berltsum voor de aan- en afvoer van de teeltwissel. Dat houd in, het afvoeren van al het materiaal wat nodig is om tomaten, paprika’s etc. etc. te verbouwen. Wij doen dat zoveel mogelijk op basis van hergebruik. Dat betekent het scheiden en sorteren van afvalstromen, zodat het weer opnieuw kan worden gebruikt voor andere dingen.

Wij beschikken over twee containerauto’s met haaksysteem, een dertigtal containers van verschillende afmetingen en ook twee walkingfloors zodat er in het drukst van de tijd heel wat werk kan worden verzet!

Voor inlichtingen wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen kunt u contact opnemen met: Auke Wassenaar 06 2003 75 61