Skip to main content

Loonbedrijf

Vanaf de oprichting van het bedrijf zijn wij actief in het agrarisch loonwerk. Dit alles in de breedste zin des woords, al ligt het accent bij de veehouder. Bij ons kunt u o.a. terecht voor:

De complete grasoogst (maaien, schudden, harken, ladewagens, hakselen, balenpers enz.)

De maïs teelt (ploegen, land zaaiklaarmaken, zaaien, hakselen enz.)

Mest uitrijden en (mest)transport ( zie mestweg.)

Shovel en kraanwerk

Graslandvernieuwing (ploegen, kilveren, zaaien enz.)

Dorsen

Bietenrooien en zaaien.

En verder alle voorkomende werkzaamheden.

Voor vragen over het loonbedrijf kunt u bellen met Hans Zondervan 06 2384 50 02  of   Gijsbert Wassenaar 06 2003 7567