Skip to main content

Geschiedenis

De oorsprong van het bedrijf.

In 1928 om precies te zijn 12 mei, legde de heer Gysbert Wassenaar de grondslag voor het hedendaagse "Loon en Transport bedrijf de firma Wassenaar". Er werd een boerderij gekocht aan de van Aismawei te Beetgumermolen en naast zijn eigen bedrijf hield de heer Wassenaar zich bezig met zoals ze dat noemden: "Foarmanderij". In die tijd hield dat zo'n beetje in: ploegen, land zaaiklaarmaken en aardappels en koolrapen rijden. Natuurlijk in die tijd met paarden.

De activiteiten werden al snel uitgebreid met handel in voer en aardappelen en ook werd er al snel personeel aangenomen. Er werden vrachtauto's aangeschaft en kort na de oorlog was de eerste trekker een feit. Omstreeks 1965 namen 4 zonen, te weten Kobus, Dries, Lieuwe en Jan, van de heer Wassenaar het stokje over en groeide het bedrijf gestaag door.Er werden meer trekkers en werktuigen aangeschaft en ook in het transport breiden de werkzaamheden zich uit.

Oud maakte plaats voor nieuw en ook in de landbouw mechanisatie veranderde er veel......

Halverwege de jaren tachtig werd de directie uitgebreid met 4 nieuwe firmanten, te weten 2 zonen van Kobus, Jan Teake en André en 2 zonen van Lieuwe, Gysbert en Auke Pieter die vandaag de dag de huidige directie vormen.

Vanaf die tijd is het bedrijf wederom enorm gegroeid. Men ging zich mede specialiseren in mestverspreiding en in een later stadium ook in het mesttransport. Er kwamen twee 10 m3 giertanken met bemesters, er werden 2 sleepslang combinaties en 5 mesttrailers met bemonstering apparatuur waarvan sommige met weeginstallatie aangeschaft. Ook werden er 2 John Deere Hakselaars een New Holland vierkante balenpers en een zelfrijdende Cebeco bietenrooier toegevoegd aan het machine park. In 2007 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de Hogerhuisdijk waar een nieuwe werkplaats werd gebouwd plus werktuig berging. Één van de giertanken werd verruild voor een zelfrijdende Vredo VT3936 en werden diverse investeringen gedaan op het gebied van mesttransport en mest uitrijden.

In de loop der jaren werden op de nieuwe locatie diverse silo’s gebouwd zodat in de wintermaanden ook het mesttransport door kon gaan en opgeslagen kan worden in eigen mestopslag. Uiteraard met als groot voordeel dat in het voorjaar als de mest in betrekkelijk korte tijd moet worden uitgereden deze relatief dicht bij is.

Aangezien op het terrein 2 ligboxstallen stonden en het bloed kruipt waar het niet gaan kan werd er besloten om ook de veehouderij nieuw leven in te blazen. Er werd eerst in de oude gebouwen ‘geboert’ maar in ……… werd de stal verbouwd en in 2020 werd de oude melkstal vervangen door 2 melkrobots. Op dit moment worden er rond de 120 koeien gemolken.

Inmiddels -en we schrijven dan 2021- zijn er 16 mestopleggers allen in de herkenbare friese vlag kleuren zijn er 2 Vredo’s waarvan de VT3936 inmiddels is vervangen voor de (2e) VT4556 en de Cebeco bietenrooier voor een WKM Big Six. Uiteraard zijn ook diverse andere machines vernieuwd……. Vandaag de dag werken er rond de 25 personen op het bedrijf.
Voor onze verdere hedendaagse activiteiten verwijzen wij u graag door naar onze website.

Tot zover de geschiedenis van ons bedrijf in vogelvlucht.

Fotoalbum Geschiedenis